🔴👆👈تغییرات نهایی در بازار بازگشایی و معاملات در بازار پایه

✿⇜ڪانال عرضـہ اولیـہ⇝✿
@Arzeh1avalieh1