صیغه موقت( حلال)

🌹اگر جوابگو نبودیم عجله نکنید صبور باشید تعداد درخواستها زیاد هستش با تشکر🌹

☸با عضویت در کانال صیغه طبق معارف اسلامی سلامت خود را حفظ کرده و پاسخ درست و خداپسندانه به غرایز خود بدهید
کد مجوز ارشاد: 5686/57