🇮🇷#ساعتی_رشت
1⃣کد خانم: 30
2⃣سن: 24
3⃣قد: 155
4⃣وزن: 61
5⃣رنگ پوست:گندمی روشن
6⃣مسکن:دارند
7⃣مهریه ساعتی 🕒: 250تومان
8⃣حق معرفی ومشاوره 40هزار

برای معرفی به ایدی ادمین پیام دهید👇
@mohammad20800