🇮🇷#ساعتی_نجف_آباد
1⃣کد خانم: 36
2⃣سن: 28
3⃣قد: 168
4⃣وزن: 75
5⃣رنگ پوست:گندمی
6⃣مسکن:دارند
7⃣مهریه ساعتی 🕒: 180تومان
8⃣حق معرفی ومشاوره 40هزار تومان

برای معرفی به ایدی ادمین پیام دهید👇
@mohammad20800