🇮🇷#ساعتی_بیرجند
1⃣کد خانم: 35
2⃣سن: 34
3⃣قد: 155
4⃣وزن: 61
5⃣رنگ پوست:سفید
6⃣مسکن:دارند
7⃣مهریه ساعتی 🕒170تومان
8⃣حق معرفی ومشاوره 40هزار تومان

برای معرفی به ایدی ادمین پیام دهید👇
@mohammad20800