🇮🇷#ساعتی_بابل
1⃣کد خانم: 44
2⃣سن: 39
3⃣قد: 169
4⃣وزن: 69
5⃣رنگ پوست:سفید
6⃣مسکن:دارند
7⃣مهریه ساعتی 🕒: 110تومان
8⃣حق معرفی ومشاوره 40هزار

برای معرفی به ایدی ادمین پیام دهید👇
@mohammad20800