#کرج
کد 5400
ازدواج موقت
سن:24
قد:169
وزن:59
رنگ پوست:سفید
مکان:دارم
حق معرفی:80هزار تومان

مهریه خانم: ماهانه1ملیون

ارتباط با پشتیبانی👇
🆔 @Modirkanal_mahan