دوستان سلام احوال پرسی و سوال های نا مربوط جواب نمیدهم!
از هر شهری یا هرکدی را میخواین بگین فقط
با تشکر🌹