توجه ❗️

🚨حدود ۱۰۰ شهر به کرونا آلوده شدند؛ مسافرت نکنیم

سوری، اپیدمیولوژیست و عضو ستاد مدیریت کرونا:
🔹حدود ۱۰۰ شهر در کشور به ویروس کرونا آلوده شده، در حالیکه این تعداد در چند روز پیش حدود ۷۰ شهر بوده است.
🔹علیرغم محدودیت های ترافیکی از روز گذشته در محورهای شمال کشور و توصیه های اکید مسؤولان، متاسفانه شاهد افزایش موج سفرها هستیم، این کار می تواند اپیدمی کرونا را گسترش دهد که باید از این کار خودداری شود.

🔹سفر مردم سبب می‌شود تا شهرهای عاری از آلودگی هم در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار گیرند.
🆔 @koronabimari 😷