اطلاعیه
باتوجه به شیوع ویروس کرونا در سطح استان و شهرستان به احتمال زیاد بحث سمپاشی روستا مطرح شده است لذا از عموم همشهریان عزیز دعوت میشود چنانچه وسیله سمپاشی از قبیل سمپاش تراکتور ی دارند ویا نیروی انسانی جهت ضد عفونی رو آماده همکاری میباشند اسامی و شماره همراه خود را به ایدی کانال سفتجانیها ارسال نمایند