جلسه هماهنگی کرونا ویروس در رابطه با کنترل ورود و خروج و راه های ارتباطی شهرستان فریدن

🔻در این جلسه که در دفتر مدیریت شبکه بهداشت فریدن برگزار گردید ، تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

۱_ کلیه مصوبات به اطلاع فرماندار محترم شهرستان رسیده و با هماهنگی ایشان مصوبات اجرایی گردد.

۲_ هماهنگی جهت قرنطینه موارد مشکوک با تامین امکانات و نیازها از طریق خیرین.

۳_ هماهنگی با بسیج و در اختیار گذاشتن امکانات ( تامین نیرو و تجهیزات )

۴_یک ورودی از سمت اصفهان با نظر دادستان کنترل شود.

۵_دهیاران موظفند کلیه افراد که از بیرون از شهرستان هستند ولی در حال حاضر به مناطق روستایی مراجعه کرده اند ( چه فریدنی باشند و چه غیر فریدنی ) را رصد نمایند و اطلاعات را به خانه های بهداشت منتقل نمایند تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.

۶_کلیه تجمعات ، توزیع کود های شیمیایی ، توزیع گوشت و مرغ و … لغو شود .

▫️لازم به ذکر است این مصوبات در کمترین زمان ممکن به اطلاع فرماندار محترم رسانده شد.