با نام خدا

هم ولایتیهای عزیز من

خواهش میکنم، برای حفظ سلامت دهنشینان مخصوصا کهنسالان و مخصوصا پدربزرگها و مادربزرگها که ساکنان اصلی ده هستند و برای همه ما عزیزند، کسانی که قصد دارند به ده بروند، دو هفته خود و خانواده را قرنطینه کنند و از بیمار نبودن مطمئن شوند سپس به ده بروند.

شوخی نیست.
عزیزان شوخی نیست. حق ندارید بروید گشت و گذارتان را بدون رعایت اصول بهداشتی، در شهر بزنید و بعد بروید پیش بزرگترها و آنها را در معرض خطر قرار بدهید. این بیماری شاید برای جوانان کشنده نباشد ولی میتواند برای سالخوردگان، مرگبار باشد.

رعایت کنیم و به دیگران هم توصیه کنیم. قطعا هر اتفاق ناخوشایندی بیفتد بر گردن کسانی است که مسائل را شوخی و نکات و توصیه ها را نادیده گرفتند.

با سپاس
داودرمضانی