توجه 💥 توجه 💥

مرغ گرم کیلویی11900تومان

بوقلمون کیلویی 23500تومان

آدرس_ داران _بلوار طالقانی _ جنب بانک

کشاورزی __فروشگاه بزرگ فدک