🔸مسابقات المپیک ۲۰۲۰ با کیفیت 8K پخش خواهند شد

🔹به نظر می‌آید که برنامه اجرای مراسم المپیک و پارا المپیک قرار است تا طبق زمان‌بندی پیشین در تابستان پیشه رو برگزار شود. در این حین کشور ژاپن قصد داشته تا این مراسم با کیفیت فوق‌العاده 8K برای تمامی بینندگان پخش شود.
🔹گفتنی است که شهروندان کشور ژاپن در حال حاضر به ۲۲ شبکه با کیفیت 8K دسترسی دارند، اما مشخص نیست که این قابلیت چگونه قرار است تا برای بینندگان از کشور‌های دیگر نمایان شود.
#A_P
#news
@King_network7