🔸 نوسانگیری حرفه ای در بورس تهران
🔸 نویسنده: علیرضا غلامی
🔸 15 صفحه (PDF)
⚓️ لینک دانلود
https://farachart.com/13082
💡کانال فراچارت
@farachart