بروزرسانی چارت تنوین – از مقاوت رها گردیده و انشالله ادامه حرکت صعودی

⚜️@boorstf ⚜️