#پارت_20

#احسان

خیلی سریع ریحانه رو بردن اتاق عمل. منم رفتم بیرون یک هوایی به سرم بخوره که گوشی تو جیبم لرزید گوشی ریحانه بود کسی که زنگ میزد عشق جان بود تماسو وصل کردم که گفت:محسن فدات شه کجایی عشق من حالت خوبه ببین جووب ندی میام رستورانو روسرت خراب میکنم هاا
-جوابشو دادم وگفتم:سلام آقای محترم من نامزد ریحانه هستم ریحانه هم الان اتاق عمله دیگه هم به این شماره زنگ نزن که بد میبینی. تماسو قطع کرد وداخل رفتم که دیدم پدر ریحانه داره بادکترحرف میزنه ومادرش هم گریه میکنه مهرانه سعی داره آرومش کنه ولی خودش داغون بود یعنی چی شده رفتم جلو وگفتم:چیزی شده خانم دکتر
-بله متاسفانه سرکارخانم مجد توی کما هستن

کما کمااا ریحانم تو کماس دیگه هیچی از بقیه حرفای دکتر نمیفهمیدم خدا من میخوامش بهم برشگردون خدایا بدون اون نمی تونم

#محسن

بعداز پیگیری های زیاد فهمیدم کدوم بیمارستانه قرارشد بهم خبر بدن حالش چطوره منتظر به گوشی نگاه میکردم که یهو زنگ خورد برداشتم که بهم گفتن تو کماس گوشی از دستم سرخورد وافتاد ریحانه تو کماست ای وای خدایا بدون اون چیکارکنم خدایا میخوامش ….

🎵 محسن ابراهیم زاده , بیقرارم

بیا برگرد از این شبا
دلم پره آخه دل از دلت دل نمیبره
بیا پیشم از حال دل برات بگم
به خاطرت با دنیا من به هم زدم
بیا پیشم ببین که بی هوا شدم
نفس نبود که داد بی صدا شدم
ببین حال این دل خرابه و
نفس نفس نبود تو عذابه و
بی قرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم
بی قرارم منو شهرو قدم بارون و نم بی قرارم
بی قرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم
بی قرارم منو شهرو قدم بارون و نم بی قرارم

دلی که میبره از آدما پره
از هر چی که پیش اومده حسابی دلخوره
عذاب میکشم یه آه میکشم
نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم
بی قرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم
بی قرارم منو شهرو قدم بارون و نم بی قرارم
بی قرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم
بی قرارم منو شهرو قدم بارون و نم بی قرارم