بلوز سرشانه پفکی یقه اسپانیائی
پارچه کرپ اسکاچی
فری سایز مناسب سایز۳۸الی۴۴
قیمت ۶۵هزار تومان

@projan12