خبر فوری فوری …

هر خودرو دوبار در روز از روبروی یک دوربین عبور کند جریمه میشود
پلیس اعلام کرد : هر خودرو در روز 2بار جلو یک دوربین عبور کند با جریمه روبرو میشود
به گفته رئیس پلیس کشور این کار به منزله پیشگیری از بیماری کرونا خواهد بود و درجهت سلامتی مردم اتخاذ شده است
هر خودرو 2بار در روز از یک دوربین عبور و پلاک آن ثبت شود بدون اغماض با جریمه 200هزار تومانی روبرو خواهد شد
این یعنی کسی که کار مهمی دارد تنها یکبار میتواند در شهر حضور یابد و تردد بیشتر به نشانه کار ضروری نیست

اطلاع دهید تا همه بدانند🙏
سلامتی تو یعنی سلامتی همه، و این طرح در تمام استانها اجرا میشود…