🔴 آغاز واریز حقوق اسفند کارکنان دولتی از امشب

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور:
از امشب تا فردا شب سازمان برنامه و بودجه کشور ۲۴ هزار میلیارد تومان حقوق اسفند کارکنان را واریز خواهد کرد.

@sarzaminda