اون چيزى رو بخون ،
كه هيچكس ديگه نمي‌خونه …
به چيزى فكر كن كه ،
كسی ديگه‌اى بهش فكر نمیكنه !
و كارى رو بكن كه ،
هيچ‌كس جرأت انجام دادنش رو
نداشته باشه …!
خوب نيست كه ذهنتون دائما ،
با آدم‌ها هم عقيده باشه !

👤 کریستوفر مورلی

@harfehesab21