میتوانی خیلی زود از دره خارج شوی ، به شرطی که بتوانی فقط به فکر خودت نباشی ؛
در کار، با ارائه خدمات بهتر ،
در زندگی، با بخشیدن عشق بیشتر.
🍃🍂🍃🍂🍃

📚 قله ها و دره ها
👤 اسپنسر جانسون
#از_حال_بد_به_حال_خوب

@harfehesab21