دستگاه تصفیه هوای خانگی (پلاسما ) – PA 11
دستگاه تصفیه هوای ایران پراتیکس با استفاده از تکنولوژی روز دنیا یعنی یونیزاسیون ، بدون نیاز به فیلتر و با تولید یون منفی و با باردار کردن ذرات معلق در هوا و میکروارگانیسم های موجود در فضا و نشست دادن آنها ، مانع معلق ماندن آنها در محیط شده و از ورود آنها به داخل ریه ها جلوگیری می کند . در نتیجه پس از این فرایند ، میزان اکسیژن وارده به ریه ها افزایش یافته و هوایی کوهستانی و سرشار از اکسیژن تجربه را خواهید کرد .
جهت ثبت سفارش و اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه PA11 کلیک کنید