میگه: "درخت انجیرو دیدی چه خوبه! اول میوه میده بعد برگاش درمیاد. میوه هاش بی نیاز از برگ و شکوفه ای، متولد میشن‌…"

میگم: "میوه‌ی انجیر شبیه قلب میمونه. درخت انجیر به آدم از هر گیاهی نزدیکتره…
قلب ما بی نیاز از هرچیز و زودتر از دست و پاها و لب هامون، دست بکار میشه…"