واسه ۱۱خانوار ارزاق تهیه شد رفقا 🙏🏼🤍 واسه ۳خانوار هنوز تهیه نشده ؛ همت کنید تا فردا بتونیم براشون تهیه کنیم ، شبِ عید سفره‌شون خالی نباشه برای بچه‌ها هنوز چیزی تهیه نشده جز یکسری هدیه ، بعد از این بحران خیلی برنامه‌های قشنگی برای فرشته‌هامون داریم ، با حامیان…