مورد اعتماد کانال ما هستن حتما خرید کنید و بفروشید بدون هیچگونه احراز هویت و مسخره بازی😂😂