💥ترفند عالی سایپر دراکون💥 :

با این ترفند بی دندون بیشتری بگیرید.
برای اضافه کردن بی دندون با سودتون از سایپر دراکون هیچوقت از بخش Exchanger سودتون رو تبدیل به سیلور نکنید.
بزارید سودتون به 1000 روبل برسه بعد برداشتش کنید.
سپس دوباره وارد سایتش کنید 1000 روبل رو اینطور میتونید باهاش 3 تا بی دندون بخرید یه دونه هم که جایزه میده میشه 4 تا بی دندون.
یعنی 1 دونه بی دندون بیشتر.

http://syper-drakon.biz/?i=18323