یه عیدی ویژه
هر کس امروز دو هزار روبل بریزه به سایت دراگون به مدت یک ماه یعنی تا آخر فروردین لینک زیر مجموعه گیریشو میزارم تو کانال و هر شب هم پست آخر میزارمش
یعنی هم با دو هزار روبل روزی ۸۸ روبل درآمد داره از سایت هم زیر مجموعه میگیرم براش که سود کنه