📝 گزارش نهایی بازار :
🕘 پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸ ساعت ۲۰:۰۰

🔹 مظنه دلار: ۱۶۰۰۰ ت (۰)◽️
🔹 دلار حواله ای: ۱۵۹۷۰ ت (۰)◽️
🔹 مظنه یورو: ۱۷۹۰۰ ت (۰)◽️
🔹 یورو حواله: ۱۷۷۵۰ ت (۰)◽️
🔹 مظنه پوند: ۱۸۹۹۰ ت (۳۰۰)🔺
🔸 مثقال طلا: ۲۵۸۷۰۰۰ ت (-۹۰۰۰)🔽
🔸 طلای۱۸عیار: ۵۹۷۲۰۰ ت (-۲۰۰۰)🔽
🔸 سکه جدید: ۶۰۸۴۸۰۰ ت (۰)◽️
🔸 نیم سکه: ۳۰۸۷۰۰۰ ت (۰)◽️
🔸 ربع سکه: ۱۷۹۲۴۰۰ ت (۰)◽️
🔸 سکه گرمی: ۹۷۵۹۰۰ ت (۰)◽️
🔸 ارزش طلایی سکه: ۵۵۸۸۰۰۰ ت (-۴۰۰۰)🔽
🔸 انس طلا: ۱۴۸۴.۱ دلار (-۱)🔽
🏷 شاخص کل: ۵۱۲۹۰۰.۴۷ (۰)◽️

عدد داخل پرانتز: تغییر نسبت به روز قبل
🔽:کاهش 🔺: افزایش ◽️: عدم تغییر

🆔 @khabaronlinalborz

🌐 www.khabaronlinalborz.ir