همکاران گرامی
با توجه به پایان اعتبار بن های خرید البسه ورزشی تا پایان اردیبهشت ماه خواهشمند است هر چه سریعتر نسبت به استفاده از بن های مذکور اقدام بفرمایید.
شایان ذکر است بن های خرید البسه ورزشی پس از تاریخ 97/02/31 منقضی خواهد شد و استفاده از آن ها امکان پذیر نخواهد بود.