🚫شلوار جین تضمینی
🚫جنس: جین پارچه ترک
🚫سایز :۳۸. ۴۰. ۴۲. ۴۴. ۴۶
🚫رنگ: بیش از ۳۰ رنگ
🚫پک:۵تایی
قد ۹۰