🚫شلوار گن دار
🚫جنس: نیل
🚫قیمت: ۴۳.۹۰۰
🚫سایز : ۳۶. ۳۸. ۴۰. ۴۲. ۴۴. ۴۶
🚫رنگ: مشکی . یخی . سرمه ای