🔴 #فوری؛
ادارات آبادان،خرمشهر وشوشتر
از شنبه هفته آینده بازگشایی می‌شود.

فرمانداران
آبادان
خرمشهر
وشوشتر:
ادارات شهرستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، ۵ و ۶ فروردین تعطیل خواهد بود./عصرجنوب
https://t.me/c/1183284618/1253