میدونستید چینی ها چطوری اسم بچشونو انتخاب میکنن؟

یه قابلمه پرت میکنن هوا

وقتی خورد زمین هر صدایی داد میذارن رو بچشون!

به عنوان مثال:

"دنگ دونگ دینگ" 😂😂

╔══════••❂••══════╗
🆔 @aparteman_khande
╚══════••❂••══════╝