نه بابا این حرفا چیه 😐🤣

╔══════••❂••══════╗
🆔 @aparteman_khande
╚══════••❂••══════╝