پادکست انگیزشی

🔹موضوع: راه های داشتن آرامش

🔸توضیحات:
برای داشتن آرامش چه کارهایی باید کرد؟
۱_خودمان را از خوشی های زندگی محروم نکنیم
۲_تسلیم نشویم
۳_زانوی غم بغل نگیریم
۴_مشکلات را سخت نگیرید
۵_خودتان را دوست داشته باشید

#موفقیت