پادکست انگیزشی

🔹موضوع: جزء افراد موفق هستی یا ناموفق

🔸توضیحات:
هیچ دری بسته نیست چون اگر قرار بود بسته باشد و باز نشود به جای ان در دیوار بتنی بود.
افراد موفق یا راهی میابند یا راهی می سازند.

@imanoetehad👊

https://t.me/joinchat/AAAAAFY0twWzyv-rDgGAfA
کتاب ها و فایل های صوتی

واتساپ 👇
https://chat.whatsapp.com/GHqKJHOZaLsJy3uC55hPQN