همکاران عزیز گرامی تیشرت های جدید همه سایز ها موجود و ثبت فوری می‌باشد میتونید پچینید تو کانال تو ن 😊😊😊👆👆