هموطنان گرامی به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل بیماری کرونا، خواهشمند است نظام سلامت کشور را همراهی نموده و در مسیر شکست ویروس کرونا نقش اساسی داشته باشید.

با ورود به این سایت
غربالگری و مراقبت کرونا جدید🦠 (COVID-19)
https://salamat.gov.ir/

ثبت کدملی و تکمیل پرسشنامه پیگیری مراقبت شما از طریق مراکز بهداشتی و درمانی تحت مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور انجام خواهد شد.
#اطلاع_رسانی_نمایید
وزارت بهداشت،درمان وآموزش کشور

https://t.me/joinchat/AAAAAEaHfYqVzbc6abyAnA