ڪد ۹۷۲۱
مجلسے قواره دار 😍🌹
پارچه حریر شیفون و آستر
سایز ۴۸ و ۵۲ و ۵۴
هر ڪدوم از این سایزها به یک سایز بالاتر هم میخوره
رنگهاے موجود🌈
سرمه ای،آبی ڪاربنے ،زرشڪی،بادمجونی،قرمز
قیمت عمده ۱۰۲۰۰۰

همکاری ۱۲۰۰۰۰

تک ۱۳۵۰۰۰