ڪد ۹۷۲۱
مجلسے قواره دار 😍🌹
پارچه حریر شیفون و آستر
سایز ۴۸ و ۵۲ و ۵۴
هر ڪدوم از این سایزها به یک سایز بالاتر هم میخوره
جنس حریر شیفون با آستر

همکاری ۱۲۰۰۰۰

تک ۱۳۵۰۰۰

عمده ۱۰۲۰۰۰