🔻تست کرونا بدهید

آنلاین و بر‌اساس به‌روزترین الگوریتم تشخیصی

https://test.corona.ir

با همکاری جمعیت هلال احمر، سازمان نظام پزشکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
@shohadaei3