امام جواد(ع) میفرمایند :

صبر را بالش خود قرار بده… این تشبیه از آن رو ست که چون آرامش و قرار جسمی، با تکیه بر بالش است، مؤمن در رسیدن به آرامش روحی نیز، نیاز به تکیه‌گاهی چون صبر دارد.

📚تحف العقول صفحه ۴۷۸

مردی به حضرت جواد(ع) عرض کرد: مرا سفارشی بفرمایید . امام (ع) فرمود: می پذیری؟ گفت: آری فرمود: تکیه بر صبر کن و صبر را بالش خود قرار بده و به فقرا درآویز و شهوات را رها کن و مخالفت با هوای نفس نما و بدان که تو از دید خداوند مخفی نیستی، دقت کن چگونه باید باشی.

📚بحارالانوار، ج ۷۵، ص۳۵۸

🔶🔸باشهدا تاخدا🔸🔶
🔸@shohadaei3🔸