⚛️چگونه تبادل لینک کنیم؟

برای درک بهتر بک لینک نیاز به معرفی انوع لینک های موجود در سایت می باشد به طور کلی لینک ها در هر وب سایت به ۲ دسته تقسیم می شوند:

🔸لینک های Follow این دسته از لینک ها بسیار مفید می باشند و همین لینک ها منجر به ایجاد بک لینک می شوند. در این نوع لینک ها به اسپایدر دستور داده می شود که آدرس را دنبال کند. مورد استفاده ی این نوع لینک ها اشاره به صفحات داخلی در خود وب سایت و یا تبادل لینک می باشد. اگر سایتی با سایت دیگری تبادل لینک کند به طور معمول باید بدین گونه باشد که لینک های درج شده Follow باشد این یک قانون نیست! بلکه یک قرار داد نانوشته در تبادل لینک می باشد.