📌شکمت شل و آویزونه😔
لباس میپوشی پهلوهات میزنه بیرون
مثل زن باردار دیده میشی🙈
میخای لاغر بشی🤔
اولین قدم همیشه سخت ترین قدم هست…
سن
وزن
قدتو
بگو👇👇👇❤️
https://t.me/joinchat/LptY_xCZz1edi3QGTybEnA