عزیزان لطفا برای آشنایی با نحوه کار و ثبت نام از ابتدا مطالب کانال را مطالعه کنید.

از متنی که دربالای صفحه سنجاق(پین) شده شروع کنید🙏

دوستانی که بعدازمطالعه مطالب کانال،قصدهمکاری باشرکت یاثبت نام داشتند
لطفا به پی وی مراجعه کنند،
تالینک وفایل ثبت نام واسشون بفرستم.

سوالی داشتید در خدمتیم

@Kassbookar