📱این اپلیکیشن به شما میگوید که کرونا دارید یا نه؟

🔴آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل میشود؟
🔴آیا خارش گلو علائم کروناست؟
🔴ویروس کرونا چند روز بر روی سطوح زنده می ماند؟

جواب همه سوالات در اَپ پزشکت 🩺🔬

♦️هر سوالی درمورد کرونا داری از بهترین پزشکان متخصص بپرس🦠👍
👇نصب رایگان اپلیکیشن پزشکت👇
https://app.adtrace.io/1zde2kl
https://app.adtrace.io/1zde2kl