وزیر آموزش و پرورش خبر داد🔴

📌خبر خوش برای دانش آموزان و والدین

۴۰ گیگابایت اینترنت رایگان قطعی شد

در شرایط حاضر تعطیلی مدارس ۴۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای کمک به آموزش مجازی و ارتباط بهتر معلمان و دانش آموزان فعال شد.

🔴فرصت فعال سازی فقط تا ساعت ۲۴ فردا

سامانه ثبت نام اینترنت رایگان👇کلیک کنید👇