🔶 مبلمان مدل پیکاسو، ست ۷ نفره
اسکلت داخلی کاملا فلزی
مجموعه کامل دارای ست ناهارخوری و صندلی میزبان
عکس از سفارش یکی از مشتریان عزیز

🔶شیخ بهایی(امیرآباد)
☎️ 021 880 11 467
🔶 پاسداران
☎️ 021 22 58 7976

@VitraAdmin تماس تلگرامی