🛋 مبلمان تختخواب شو مدل پالرمو

👈 هنوز هم امکان خرید بعضی از مدل ها با رنگ استاندارد و دریافت در سال 98 وجود دارد.

شعبه پاسداران
☎️ 021 22 58 7976

@VitraAdmin 👈تماس تلگرامی